Search for more Public Notices in your area
General

Monmouthshire, Marriages (Approved Premises) Regulations 1995 And Civil Partnership Act 2004

Notice ID: NEW2406957

Notice effective from
11th May 2022 to 10th June 2022


Cyngor Sir Fynwy
Monmouthshire County Council
Rheoliadau Priodasau (Adeiladau Cymeradwy) 1995 A Deddf Partneriaethau Sifil 2004

Hysbysir fod y Cyngor yn ystyried cynnig i adnewyddu trwydded i ddefnyddio'r Neuadd Fawr yng Nghwrt Llanfihangel, Llanfihangel Crucornau, Y Fenni NP7 8DH ar gyfer cynnal priodasau sifil a/neu gofrestriadau partneriaethau sifil.

Mae'r cais a'r cynllun i'w gweld yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Fe all unrhyw berson sydd am wrthwynebu'r cais, gyflwyno'u rhesymau'n ysgrifenedig o fewn 21 niwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn.

Dylid danfon y gwrthwynebiad at yr hwn sydd wedi arwyddo isod yng Nghanolfan Addysg Cymunedol Y Fenni, Hen Heol Henffordd, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 6EL.

David Jones Swyddog Priodol 5 Mai 2022


Marriages (Approved Premises) Regulations 1995 And Civil Partnership Act 2004

Notice is given that the Council is considering a proposal to renew a licence to use the Great Hall at Llanvihangel Court, Llanvihangel Crucorney, Abergavenny, NP7 8DH, as rooms in which to conduct civil marriages and/or civil partnership registrations.

The application and plan can be inspected at the Register Office, Monmouthshire County Council, Rhadyr, Usk, NP15 1GA

Any person may give notice in writing of an objection to the grant of an approval, with reasons, within 21 days of the date of this publication.

The objection should be sent to the under­signed at Abergavenny Community Education Centre, Old Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 6EL

David H Jones Proper Officer 5 May 2022

Attachments

NEW2406957.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices