Search for more Public Notices in your area
Licensing

The Glen-yr-Afon House Hotel, Application for Licence to conduct civil marriages and/or civil partnership registrations

Notice ID: NEW2416557

Notice effective from
25th May 2022 to 24th June 2022

MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL
MARRIAGES (APPROVED PREMISES) REGULATIONS 1995 AND CIVIL PARTNERSHIP ACT 2004

Notice is given that the Council is considering a proposal to renew a licence to use The Library, The Ballroom and the Dining Room/Restaurant at The Glen-yr-Afon House Hotel, Pontypool Road Usk NP15 1SY as rooms in which to conduct civil marriages and/or civil partnership registrations.
The application and plan can be inspected at the Register Office, Monmouthshire County Council, Rhadyr, Usk NP15 1GA
Any person may give notice in writing of an objection to the grant of an approval, with reasons, within 21 days of the date of this publication.
The objection should be sent to the under-signed at Abergavenny Community Education Centre, Old Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 6EL
David Jones
Proper Officer
25 May 2022

CYNGOR SIR FYNWY
RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004


Rhoddir rhybudd bod y Cyngor yn ystyried cynnig i adnewyddu trwydded i ddefnyddio'r Llyfrgell, The Ballroom a'r Ystafell Fwyta/ Bwyty yng Ngwesty Glen-yr-Afon House, Heol Pont-y-pwl Brynbuga NP15 ISYfel ystafelloedd i gynnal priodasau sifil a/neu gofrestriadau partneriaeth sifil.
Mae'r cais a'r cynllun i'w gweld yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA
Fe all unrhyw berson sydd am wrthwynebu'r cais, gyflwyno'u rhesymau'n ysgrifenedig o fewn 21 niwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn.
Dylid danfon y gwrthwynebiad at yr hwn sydd wedi arwyddo isod yng Nghanolfan Addysg Cymunedol Y Fenni, Hen Heol Henffordd, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 6EL.
David Jones
Swyddog Priodol
25 Mai 2022

Attachments

NEW2416557.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices