Search for more Public Notices in your area
Licensing

Marriages (Approved Premises) Regulations 1995 And Civil Partnership Act 2004

Notice ID: NEW2444140

Notice effective from
22nd June 2022 to 22nd July 2022


Monmouthshire County Council

Cyngor Sir Fynwy


Marriages (Approved Premises) Regulations 1995 And Civil Partnership Act 2004

Notice is given that the Council is considering a proposal to issue a licence to use The Live Room and Control Room at Monnow Valley Studio, Old Mill House Rockfield Monmouth Monmouthshire, NP25 5QE as rooms in which to conduct civil marriages and/or civil partnership registrations.

The application and plan can be inspected at the Register Office, Monmouthshire County Council, Rhadyr, Usk, NP15 1GA.

Any person may give notice in writing of an objection to the grant of an approval, with reasons, within 21 days of the date of this publication.
The objection should be sent to the under-signed at Abergavenny Community Education Centre, Old Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 6EL.

David Jones Proper Officer
30 May 2022

Rheoliadau Priodasau (Adeiladau
Cymeradwy) 1995 A Deddf Partneriaethau Sifil 2004

Rhoddir rhybudd bod y Cyngor yn ystyried cynnig i roi trwydded i ddefnyddio'r Ystafell Fyw a'r Ystafell Reoli yn Stiwdio Dyffryn Mynwy, Old Mill House Rockfield Trefynwy Sir Fynwy, NP25 5QE fel ystafelloedd i gynnal priodasau sifil a/neu gofrestriadau partneriaeth sifil.

Mae'r cais a'r cynllun i'w gweld yn y
Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy,
Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA.
Fe all unrhyw berson sydd am wrthwynebu'r
cais, gyflwyno'u rhesymau'n ysgrifenedig o
fewn 21 niwrnod o ddyddiad yr hysbysiad
hwn.

Dylid danfon y gwrthwynebiad at yr hwn sydd wedi arwyddo isod yng Nghanolfan Addysg Cymunedol Y Fenni, Hen Heol Henffordd, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 6EL.

David Jones Swyddog Priodol
30 Mai 2022

Attachments

NEW2444140.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices